Skip to main content

Akupunktur 2000

Akupunktur 2000 er en forholdsvis ny metode utviklet av akupunktør John Boel fra Danmark. Metoden ble første gang presentert januar 2000, på en verdenskongress i Colombo.

Metoden er et mikro-akupunktur system, og fungerer annerledes enn andre akupunktur metoder. Metoden tar utgangspunkt i at det omkring alle ledd i kroppen finnes følsomme reflekspunkter. Disse har forbindelser til forskjellig deler av hjernen. Akupunkturnålene blir stukket inn i reflekspunktene, noe som gir signaler til hjernen og tilbake til området som skal behandles.