Skip to main content

Dryneedling

Benyttes som behandling av myofasialetriggerpunkter. Metoden går ut på at nåler settes i triggerpunktene med hensikt å redusere spenningen i muskulaturen gjennom en intramuskulær stimulering. Metoden skal ikke blandes sammen med kinesisk traditionell akupunktur, selvom noen av de samme punktene blir brukt. «Tørrnålteknikken» er basert på vestlige moderne nevrofysiologiske prinsipper.

Hva er myofasialetriggerpunkter?

Triggerpunkter er hypersensitive punkt i skjelettmuskulatur, som kan være årsak til både lokale muskelsmerter samt utstrålende smerter og autonome symptomer. Hvordan dry-needling skaper økt funksjon og smertelingring i muskulaturen er ikke helt klarlagt. Sannsynligvis fungerer det som en kombinasjon av kjemisk, mekanisk og neurologisk påvirkning.

Hvordan påvirker så nålene kroppen?

Ved å skape en mikroskade i området omkring triggerpunktet aktiveres kroppens egne smertestillende stoffer – endorfiner. Endorfinene demper smerten samtidig som immunforsvaret trigges til å selv «rydde opp» i irriterte området. I tillegg ser man en smertelindring via nervesystemet, da smerteutbredningen ikke kun er lokal.