Skip to main content

Kiss/kidd

Kiss: Øvre nakkeledd indusert symmetriforstyrrelse

Kidd: Øvre nakkeledd indusert dyspraksi og dysgnosi

Dysgnosi: sanseintegrasjonsforstyrrelse, evnen til å bearbeide sanseinntrykk
Dyspraksi: klossethet

KISS er ingen sykdom, men sier noe om en feilfunksjon, en blokkering i de øvre nakkeledd. Dette kan resultere i en asymmetrisk utvikling hos barn, en forstyrrelse i den normale bevegelsesutvikling, en forstyrrelse i styringen av barnets muligheter til fri utfoldelse på forskjellige plan.

Finner man en feilfunksjon i de øvre nakkeledd kan en manuellterapeutisk behandling, som er enkel og smertefri, skape en bedre forutsetning for en uforstyrret motorisk utvikling.

Symptomer KISS

Det mest særpregede kjennetegn ved KISS-problematikken er:

Tvangsstilling

At barnet ligger som en C/ banan på ryggen og at barnet holder hodet vridd mot en side. Barnet har en yndlingsside (tvangsstilling). Dette gjør at bakhodet kan bli flatere på en side og at det kan oppstå en asymmetrisk hodefasong. Det vil si at det også kan utvikle seg en asymmetri i ansiktet, at en ansiktsdel kan virke mindre enn den andre (KISS I).
Ekstrem overstrekk:

Andre barn kan ligge med en ekstrem overstrekk i ryggen i sengen (hodet når nesten rompa). Disse barna kan som regel rotere hodet fritt til begge sider, men pga. den ekstreme overstrekken i nakken kan har barnet vanskeligheter med å bøye hodet fram og det kan ha vanskeligheter med å legge ned hodet når det ligger på maven. Hodeskallen kan bli flat bak og barnet kan miste håret på bakhodet (KISS II). Det er ikke sjeldent at barnet har begge KISS-typer, men oftest er den ene dominerende.

KIDD

Blir en funksjonforstyrrelse i de øvre nakkeleddene (KISS) ubehandlet kan følgene av det gi en forstyrret eller forsinket psykomotorisk utvikling, KIDD .
Barn kompenserer ofte denne forstyrrede utviklingen ved å unngå å gjøre ting som er vanskelige for dem, ting de vanligvis burde kunne.
Helbredelse er alltid bedre enn kompensasjon. Det er derfor viktig med nøyaktig diagnostikk og tidlig behandling.