Skip to main content

Athletic 1080 – Movement

  • Fysiologisk målesystem utviklet ved Idrettshøyskolen i samarbeid med Olympiatoppen og Athletic 1080.
  • Basert på grunnleggende ­prinsipper fra bevegelseslæren om tredimensjonalitet og et gjensidig avhengighetsforhold mellom ulike ledd og regioner.

1080 Map er et systematisk testsystem som utføres på en tredimensjonal matte. Testene skaper unike profiler som gjenspeiler utdøverens fysiske evner.

Testprofilen viser hva som må til for å oppnå  funksjonelle resultater og nå dine mål innen idretten.  For å kunne prestere innen en idrett må kroppen fungerer optimalt.

Flere faktorer vil påvirke dine prestasjoner

Mobilitet/ bevegelighet – evnen til bevegelsesutslag i ledd og kjeder

Stabilitet – evnen til å kontrollere kroppsposisjoner og bevegelser for optimal kraftoverføring

Styrke – evnen til å utvikle kraft i en  bevegelse

Kraft – acclerasjon av en motstand/masse

Untholdenhet – evnen til å jobbe med relativt høy intensitet over lengre tid

Hurtighet – musklenes evne til å skape størst mulig acclerasjon på kortest mulig tid

Alle disse faktorene er gjensidig avhengig av hverandre, svikter den ene påvirkes hele uførelsen.

Analysen på den tredimensjonelle matten vil gi et bilde av hvilke bevgelser og bevegelsesmønstre som er begrenset. Tiltak for å øke bevegelighet, styrke muskulatur, øke stabilitet og utholdenhet settes igang på bakgrunn av resultaten av testene.

Det er viktig å vite hvor du er for å komme deg dit du vil!