Skip to main content

Trykkbølgebehandling

Radial trykkbølgebehandling har vist seg effektiv mot flere kroniske smertetilstander i muskler og skjelett, gjerne i sener som danner overganger mellom muskler og knokler.

Behandlingsmetoden benyttes også på mer akutte smertetilstander, særlig innen sport og idrett. Den kan være et alternativ til kortisonsprøyter og kirurgiske inngrep. men heller ikke til hinder for mulige inngrep senere dersom eksempelvis kirurgi likevel skulle vise seg nødvendig.

Trykkbølgene dannes ved hjelp av lufttrykk. Behandleren trykker derfor et trykkluftdrevet stempel mot huden over smerteområdene, med små kortvarige slag mot vevet.

Behandlingen fører til en betennelsesliknende tilstand i vevet som behandles. Trykkbølgene bryter ned skadet vev og kalkpåleiringer. Kroppen reagerer med å øke blodsirkulasjonen i området og setter i gang, og akslererer kroppens egne reparasjonsprosesser.

Benyttes ved blandt annet:

  • Kroniske- og akutte betennelser i sener og muskelinnfeste
  • Forkalkninger eks i skulderledd eller under fot (helspore)
  • Artrose