Skip to main content

Slyngetrening

Redcord Slyngebehandling og Slyngetrening
Redcord er en norsk bedrift som har utviklet slyngetrening og behandling med slynger. Det startet med slyngetrening, og er nå utviklet til et behandlingsprogam for manuelle terapeuter som for eksempel Naprapater. Treningen og behandlingen foregår i Redcord sine treningsapparater som er de røde tauene.

Hva er Neurac?
Metoden kan brukes i behandling av de fleste muskel- og skjelettplager og består av spesialutviklede øvelser i Redcord slynger/tau. Målet med øvelsene er å aktivere muskulatur, gjenopprette smertefrie bevegelsesmønstre og oppnå bedre funksjon. Metoden fokuserer på årsaken bak problemene og ikke bare symptomene. Neuracbehandling er normalt helt smertefri og uten negative bivirkninger.

Smerte forstyrrer muskelsamspillet
Forskning viser at smerte og lengre tids inaktivitet kan endre signalstrømmen mellom hjerne og muskulatur. Dette forstyrrer muskelsamspillet, og medfører at noen muskler må overta jobben for andre og dermed blir overbelastet, stive og smertefulle. Målet med Neurac er å aktivere og styrke svekket muskulatur slik at overbelastet muskulatur avlastes og funksjonen forbedres.

Behandlingen kalles nå for Neurac.

Kontrollert vibrasjon som smertelindring
Redcord Stimula er et datastyrt vibrasjonsapparat som henges direkte på tauene. Vibrasjonen er med på å dempe smerte og forsterker behandlingseffekten på det nevromuskulære system.

Rehabiliterende og skadeforebyggende trening
Neurac slyngebehandling er en aktiv behandlingsform som krever egeninnsats. For langvarig effekt er det som regel behov for oppfølgende egentrening.

Neurac slyngebehandling har vist god effekt på plager som:

  • Nakkeplager (inkl. Whiplash / nakkesleng, stiv nakke / hodepine)
  • Smerter og plager hofter/bekken (inkl. bekkenløsning)
  • Ryggplager (inkl. prolaps, lumbago, korsryggsmerter)
  • Smerter og plager arm/skulder (inkl. impingement, musearm, tennisalbue)

Slik foregår Neurac slyngebehandling:

Individuell undersøkelse med kartlegging av funksjon og muskelsamspill. Tester gjennomføres ved hjelp av Redcord slynger.

Behandling med øvelser i slynger for å aktivere og styrke svekket muskulatur basert på funn i undersøkelsen. Allerede ved første konsultasjon forventes det smertelindring og forbedring av funksjon. Behandlingen er smertefri. Utarbeidelse av et individuelt øvelsesprogram for å opprettholde og forbedre den oppnådde behandlingseffekten. Oppfølgende behandlinger og treningsveiledning for å oppnå langvarig bedring.

NB: Egentrening bør fortsette også etter at man har blitt kvitt plagene for å forhindre tilbakefall.